REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

28 01.2019.

Potvrda o Pripadnosti hrvatskom narodu potrebna za prijavu na natječaj Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori


Nastavno na objavu natječaja za prijavu projektnih prijedloga Hrvatske zaklade za znanost putem Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja", Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u tu svrhu izdaje "Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu".

Znanstvenik iz dijaspore da bi postao suvoditelj projekta treba imati ili hrvatsko državljanstvo ili dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu - hrvatskoj nacionalnoj manjini/ hrvatskom iseljeništvu/ hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
Jednako tako, za pokretanje postupka dobivanja Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu potrebna je sljedeća dokumentacija:

a)Prijavni obrazac

b)Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu

c)Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin

d)Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske

e)Rodni list

f)Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu (jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti: izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list ili školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika ili indeks ili radna knjižica ili vojna knjižica ili vjenčani list ili smrtni list ili krsni list ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona ili pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine. Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, treba dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda).

Prijavni obrazac

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati