REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

11 07.2018.

Održana treća sjednica Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika


U srijedu 11. srpnja 2018., u prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održana je treća sjednica Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika.

Uz čestitke članu prof. dr. sc. Marku Samardžiji na izboru za člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, državni tajnik i predsjednik Vijeća g. Zvonko Milas otvorio je sjednicu prilikom čega je još jednom istaknuo značaj ovoga tijela.

Državni tajnik Milas informirao je prisutne o aktualnostima Ureda te posebno zahvalio pomoćnici ministrice znanosti i obrazovanja izv. prof. dr. sc. Ivani Franić i članu Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH g. Luki Budaku na sudjelovanju u radu na trećoj sjednici.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić podijelila je svoje spoznaje, ali i dojmove koje je stekla tijekom svoga boravka u Južnoj Americi, dr. sc. Josip Lasić informirao je članove o svome boravku u Čileu, izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić i g. Milan Bošnjak iznijeli su svoje viđenje aktualnoga stanja hrvatske nastave u Chicagu i drugim gradovima američkog Srednjeg zapada koje su posjetili u ožujku, a g. Luka Budak izvijestio je prisutne o aktualnostima u Australiji.

Voditeljica Croaticuma dr. sc. Marica Čilaš Mikulić informirala je prisutne o provedbi besplatnog internetskog tečaja hrvatskoga jezika koji je pokrenut u prosincu prošle godine, a gđa Lada Kanajet Šimić izvijestila je o aktivnostima Hrvatske matice iseljenika.

Nastavak sjednice održan je s jednom točkom dnevnoga reda, a to je izrada Strateškog plana za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika kojim će se jasno definirati ciljevi za razvoj sustava učenja i poučavanja hrvatskoga jezika.

Članovi su iznijeli svoje prijedloge o tome što bi Strateški plan trebao sadržavati, poput teorijskog i provedbenog određivanja sadržaja i pojmova o jeziku za Hrvate izvan Hrvatske; jasnog definiranja načela na kojima će se temeljiti aktivnosti očuvanja hrvatskoga jezika izvan RH, kao i vrijednosti koje se promiču učenjem i očuvanjem hrvatskoga jezika; poticanja izrade novog kurikula za poučavanje hrvatskoga jezika u inozemstvu s više inačica za razne oblike i svrhe poučavanja; osiguravanja podrške hrvatskim lektoratima u svijetu u vidu literature, gostujućih predavanja, razmjene ili studijskih putovanja studenata/polaznika i dr.

Na temelju dostavljenih i iznesenih prijedloga Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pripremit će se nacrt Strateškog plana za raspravu na sljedećoj sjednici.

Pogledaj galeriju →

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati