REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

15 06.2018.

Održan radni sastanak s imenovanim članovima Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH - predstavnicima hrvatske manjine


u petak 15. lipnja 2018. u Bratislavi u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj, uz srdačno domaćinstvo veleposlanika RH u Slovačkoj mr. sc. Aleksandra Heine i organizaciji g. Radoslava Jankoviča, imenovanog člana Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH, predstavnika hrvatske manjine u Slovačkoj, održan radni sastanak s imenovanim članovima Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH - predstavnicima hrvatske manjine.

Na sastanku je prisutnima predstavljen dosadašnji rad Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH sukladno usvojenim zaključcima s 1. konstituirajuće sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održane u prosincu 2017. Na sastanku su također razmatrana aktualna pitanja od interesa za hrvatsku manjinu u 12 europskih država nakon čega su doneseni zaključci koji će pomoći adresiranju utvrđenih potreba hrvatske manjine, a dani su i konkretni prijedlozi koji će pridonijeti programu naredne sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH koja će se održati ove godine.

Pogledaj galeriju →

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati