REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

03 06.2018.

OBAVIJEST O SVEČANOSTI POTPISIVANJA UGOVORA O STIPENDIRANJU


-

Poštovane stipendistice i stipendisti!

Sukladno Odluci o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2017./2018., UP/I-011-02/18-04/01, 537-02-01/1-18-01 od 25. svibnja 2018. godine, dalje: Odluka), objavljenoj na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (poveznica: http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/189/konacna-odluka-o-dodjeli-stipendija-za-akademsku-godinu-2017-2018), obavještavamo vas da da će se svečanost potpisivanja Ugovora o stipendiranju organizirati u većim gradovima u Bosni i Hercegovini u kojima studira najveći broj studenata, budućih korisnika stipendije. Studenti koji studiraju na javnim visokim učilištima u Sarajevu i Mostaru, a nalaze se na konačnoj rang listi Odluke, pozivaju se na svečanost potpisivanja ugovora o stipendiranju, prema sljedećem rasporedu:

Studenti Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu
• Sarajevo - 4. lipnja 2018. (ponedjeljak) u 14.00 sati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, Ulica maršala Tita 28.
Studenti Sveučilišta u Mostaru
• Mostar - 5. lipnja (utorak) od 09.00 do 13.00 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, dvorana "Sokrat", Matice hrvatske b.b., prema sljedećem rasporedu:

• Od 9.00 - 10.30 sati studenti od rednog broja 1 (Daria Mamuzić) na objavljenoj konačnoj rang listi Odluke do zaključno s rednim brojem 145 (Mila Kvesić) na objavljenoj konačnoj rang listi Odluke - 132 studenata
• Od 10.30 - 11.30 sati od rednog broja 146 (Ivan Vasilj) do zaključno s rednim brojem 261 (Ivan Barać) - 98 studenata
• Od 11.30 - 13.00 sati od rednog broja 262 (Emanuela Križanac) do zaključno s rednim brojem 401 (Ana Čerkez) - 129 studenata

Studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi Odluke, a studiraju u ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini (Banja Luka, Orašje, Široki Brijeg, Travnik, Tuzla, Vitez i Zenica) ugovore o stipendiranju zaprimit će putem pošte na adresu stanovanja.

Studenti koji studiraju u Bosni i Hercegovini obvezni su na potpisivanje ugovora o stipendiranju ponijeti sljedeću dokumentaciju:
1. identifikacijska isprava: važeća osobna iskaznica ili putna isprava - izvornik
2. potvrda banke o otvorenom deviznom žiro računu u kunama, koja sadržava sljedeće podatke: IBAN, SWIFT, naziv banke, broj banke, ulica i kućni broj banke, poštanski broj i grad banke - izvornik
3. izjava o neprimanju druge stipendije iz državnog proračuna Republike Hrvatske - izvornik

VAŽNE NAPOMENE:

UGOVOR O STIPENDIRANJU
Molimo sve stipendiste koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku godinu 2017./2018. da prije potpisivanja ugovora o stipendiranju pažljivo pročitaju nacrt ugovora o stipendiranju, a posebno članke 3. i 4., kako bi se detaljno upoznali s pravima i obvezama (u privitku).

IZJAVA
Molimo sve stipendiste koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku godinu 2017./2018. da prije potpisivanja ugovora o stipendiranju pažljivo pročitaju Izjavu o neprimanju druge stipendije iz državnog proračuna Republike Hrvatske (u privitku).

PUNOMOĆ
Stipendisti koji nisu u mogućnosti odazvati se svečanosti potpisivanja ugovora o stipendiranju, mogu opunomoćiti drugu punoljetnu osobu da u njihovo ime potpiše ugovor o stipendiranju za akademsku godinu 2017./2018. sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Obrazac Punomoći je potrebno ovjeriti kod Javnog bilježnika (u privitku).

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na sljedeći broj telefona: 01/6444-657, ili putem e-pošte: stipendije@hrvatiizvanrh.hr

Svim stipendisticama i stipendistima čestitamo na ostvarivanju prava na stipendiju!

S poštovanjem

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati