REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

07 09.2017.

Vlada imenovale članove Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske


-

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske ( NN 124/2011.), Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske jest savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta su predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske i članovi po položaju.

Članovi Savjeta iz reda pripadnika Hrvata izvan Republike Hrvatske su predstavnici udruga, organizacija i institucija Hrvata izvan Republike Hrvatske, osobe uvažene u sredini u kojoj žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa s hrvatskom domovinom.

Članovi Savjeta ne primaju novčanu naknadu za svoj rad.

Sukladno zaprimljenim prijedlozima navedenih udruga, organizacija i institucija Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao administrativno tijelo Savjeta, izvršio je uvid u zaprimljenu dokumentaciju. Cijeneći svaki zaprimljeni prijedlog, a poštujući broj članova Savjeta propisan Zakonom za svaku državu, izvršen je odabir prijedloga.

Odabrani prijedlozi, zajedno sa pratećom dokumentacijom, upućeni su na mišljenje svim resornim tijelima Vlade Republike Hrvatske. Po zaprimljenim suglasnostima prijedlozi su dostavljeni Vladi Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske, nakon zaprimljenih pozitivnih mišljenja i suglasja svih resornih tijela te nakon pozitivnog mišljenja Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava, na sjednici održanoj 7. rujna 2017. donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta / Odluka kao i kratki životopisi članova savjeta Vlade Republike Hrvatske nalaze se u dokumentima u privitku/.

ODLUKA

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati