REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

08 05.2017.

Potpisan Sporazum o zajedničkoj suradnji udruga prognanih i Hrvata povratnika Sjeverozapadne Bosne


-

U ponedjeljak 8.svibnja 2017., u prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisan je Sporazum o zajedničkoj suradnji udruga prognanih i Hrvata povratnika Sjeverozapadne Bosne.

Sporazum o zajedničkoj suradnji potpisalo je osam udruga: Udruga Dom Briševo Dobri; Udruga Prijatelji Volara; Udruga prognanih Hrvata Banja Luke i banjalučkog područja Nazaret; Udruga Šimićana – Šimići; Udruga za povratak građana, regionalni razvoj i zaštitu okoliša – Ivanjska Potkozarje; HKU Orahova, Kotor Varoš; Hrvatska udruga Banja Luka, Okučani i Zavičajni klub župe Stara Rijeka i okolica, Zagreb / popis udruga i sažetak Sporazuma šaljemo u privitku/.

Prije svečanog potpisivanja, predstavnici udruga su predstavili svoj rad, aktivnosti te probleme s kojima se suočavaju. Istaknuli su da je cilj zajedničkog nastupa udruga prognanih i Hrvata povratnika u Sjeverozapadnu Bosnu snažnije zastupanje svojih prava te rješavanje brojnih otvorenih pitanja i problema s kojima se Hrvati / povratnici u ovaj dio Bosne i Hercegovine suočavaju - od obnove porušenih kuća, sanacije puteva i prilaza naseljima i selima gdje žive Hrvati, zakonska rješenja koja motiviraju na prodaju ili napuštanje imovine, izostanak sustavnog pristupa obnovi infrastrukturnih objekata poput nedostatka električne energije i vode u povratničkim naseljima, poteškoće pri korištenju zdravstvenih usluga, zapošljavanju i sl.

„Čestitam vam na ovoj vrijednoj i značajnoj inicijativi, spremnosti da udruženi, dodatnim naporima ostvarujete zajednički cilj – stvaranje uvjeta za održivi povratak, kako vas tako i naših sunarodnjaka na svoja stoljetna ognjišta“ – rekao je tom prigodom Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i dodao „Svjesni smo svih problema s kojima se suočavate prilikom povratka. Od zakonodavnih rješenja koji idu na štetu Hrvata – povratnika do borbe za osiguranje elementarnog ljudskog prava - prava na dom. Stoga, siguran sam da je Sporazum koji danas potpisujete temelj bolje budućnosti Hrvata Sjeverozapadne Bosne. No na tom putu niste i nećete biti sami. Vlada Republike Hrvatske i mi u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske pružat ćemo vam i nadalje maksimalnu potporu u stvaranju uvjeta za održivi povratak – od omogućavanja stvarne jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH do pomoći u otvaranju radnih mjesta, izgradnji škola, domova zdravlja odnosno unapređenja ukupne kvalitete života i položaja Hrvata u BiH “ rekao je Milas koji je još jedanput naglasio kako ta potpora nije samo ustavna i zakonska obveza Republike Hrvatske „ Dio smo jednog i nedjeljivog naroda bez obzira na granice“.


Sporazum o zajedničko suradnji previđa zajednički angažman svih udruga oko:

• Poduzimanje potrebnih aktivnosti na pronalasku svih ubijenih i nestalih Hrvata s područja sjeverozapadne BiH u ratu od 1991. – 1995. godine,
• Stvaranje uvjeta za održivi povratak na svoja ognjišta svih prognanih Hrvata s područja sjeverozapadne BiH,
• Pružanje svih vrsta pomoći Hrvatima sa područja sjeverozapadne BiH bez obzira da li su prognani ili žive na području sjeverozapadne BiH,
• Obnova ili nadoknada učinjene štete na privatnoj imovini svih Hrvata sa područja sjeverozapadne BiH bez obzira gdje trenutno žive i bez obzira da li trenutno posjeduju neku imovinu bilo gdje u svijetu,
• Obnova svih kulturnih dobara na području sjeverozapadne BiH koji su bili važni čimbenik postojanja Hrvata na tom području (crkve, škole, zdravstvene ustanove, domovi kulture,....),
• Obnova i razvoj cjelokupne infrastrukture u skladu sa programima razvoja infrastrukture na ostalim ne hrvatskim područjima sjeverozapadne BiH, u prvom redu obnova i razvoj električne mreže, vodovoda i putne infrastrukture....,
• Pravo na obnovu kuća koje su zamijenjene a bile su srušene ili devastirane i izmjena zakona koji to sprečava
• Zajednički nastup pred svim relevantnim institucijama BiH, Hrvatske, Europske unije i šire svjetske zajednice, s ciljem riješavanja svih otvorenih pitanja Hrvata sjevero-zapadne BiH,
• Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima koje će provoditi razne institucije na pitanjima rješavanja statusa Hrvata glede konstitutivnosti i jednakopravnosti na cijelom prostoru BiH,
• Poduzimanje svih aktivnosti koje će dovesti do ukidanja poreza na imovinu svih Hrvata na području sjeverozapadne BiH sve do trenutka dok se ne dogodi povratak, stvarno uživanje svoje imovine i dobivanje koristi od iste,
• Pružanje pomoći u rješavanju pravnih pitanja svih Hrvata s ovog područja
• Održavanje kulturnih manifestacija i druženja
• Nastaviti suradnju sa Banjalučkom biskupijom
• Aktivno sudjelovanje u pripremi i provođenju sudjelovanja Hrvata sjeverozapadne BiH na svim izborima u BiH


Na koncu svečanog potpisivanja, predstavnici udruga su zahvalili Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na dosadašnjoj potpori u pripremi i realizaciji ove inicijative koja je rezultirala današnjim potpisivanjem Sporazuma o suradnji.


-

SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ SURADNJI

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati