REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

31 12.2018.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), suglasnosti Ministarstva uprave, KLASA: 112-02/18-01/1195, URBROJ: 515-03-02-02/7-18-2 od 20. prosinca 2018. godine za zapošljavanje prema klauzuli 2 za 1, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Tekst Javnog natječaja kao i Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja i pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje nalaze se u dokumentima u privitku.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske «.


Javni natječaj
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaju i načinu testiranja i pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati