REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

10 04.2018.

POZIV NA TESTIRANJE


kandidatima/kinjama čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 28/2017 od 23. ožujka 2018. godine. Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su dobile pisanu obavijest(putem elektroničke pošte) da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja zbog čega se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.

Detaljnije u dokumentu u privitku.


Poziv na I. dio testiranja

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati