REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

27 03.2018.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 52. stavak 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017), a u vezi s javnim natječajem KLASA: 112-01/17-04/03, URBROJ: 537-05-01/1-17-07 objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 89/2017 dana 06. rujna 2017. te (djelomično) obustavljenim KLASA: 112-01/17-04/03, URBROJ: 537-05/1-18-350 dana 23. siječnja 2018., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ponovno raspisuje JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

SEKTOR ZA PRAVNI POLOŽAJ, KULTURU I OBRAZOVANJE HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini

1. Stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica,

Detaljnije u dokumentima u privitku i na web stranici Narodnih novina (link u nastavku):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8245246.html


JAVNI NATJEČAJ
Opis poslova, podatke o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja i pravni izvori za pripremu kandidata

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati