REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

23 11.2017.

Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu


-
Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 89/2017 od 06. rujna 2017. godine.


1. Rješenje o prijamu u državnu službu
2. Rješenje o prijamu u državnu službu
3. Rješenje o prijamu u državnu službu
4. Rješenje o prijamu u državnu službu
5. Rješenje o prijamu u državnu službu
6.Rješenje o prijamu u državnu službu
7.Rješenje o prijamu u državnu službu
8.Rješenje o prijamu u državnu službu
9.Rješenje o prijamu u državnu službu

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati