REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

30 10.2017.

Poziv na razgovor-intervju


Pozivaju se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj fazi testiranja (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i drugoj fazi testiranja (provjera znanja rada na računalu i provjera znanja iz engleskog jezika ako je znanje iz engleskog jezika bilo propisano uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavio).

Sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017, dalje u tekstu: Uredba) smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Temeljem članka 14. stavka 1. Uredbe, na razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja (intervju) pozivaju se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju se pozivaju svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

Detaljnije u dokumentu u privitku.


POZIV NA RAZGOVOR- INTERVJU

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati