REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

26 04.2017.

Donijeta konačna Odluka o dodjeli 500 studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./17.


Nakon provedenog Natječaja i na prijedlog Povjerenstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Povjerenstvo), 20. ožujka 2017. donesena je privremena Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (KLASA: 016-04/16-04/1778, URBROJ: 537-02-03-17-02, u nastavku teksta: privremena Odluka).

Sukladno uputi o pravnom lijeku, u ostavljenom roku za podnošenje prigovora protiv privremene Odluke zaprimljeno je ukupno 234 prigovora, od čega 51 prigovor studenata koji studiraju u Republici Hrvatskoj i 183 prigovora studenata koji studiraju u Bosni i Hercegovini.
Nakon razmatranja zaprimljenih prigovora, Povjerenstvo je utvrdilo da devetnaest (19) prigovora udovoljava natječajnim uvjetima te je iste prihvatilo.

U ostavljenom roku za prigovore zaprimljeno je i jedanaest (11) izjava kojima se kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju, odriču od prava na stipendiju.

Nakon prihvaćanja prigovora na privremenu Odluku te uvažavanja izjava o odricanju od prava na stipendiju, Povjerenstvo je temeljem ukupno ostvarenih bodova prema kriterijima iz Natječaja utvrdilo Konačnu rang-listu od 500 kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

S korisnicima stipendije iz ove Odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju o čemu će korisnici biti uskoro obavješteni putem elektroničke pošte.

Odluku objavljujemo u privitku.


Konačna Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2016./17.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati