REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske


Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske.

Potkraj 2011. godine, usvojen je Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Sredinom 2012. godine, osnovan je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.  

Time su stvorene temeljne pravne i institucionalne pretpostavke za izgradnju sustavne i učinkovite suradnje s pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske:

• bosanskohercegovačkim Hrvatima,
• hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih i susjednih zemalja,
• te s hrvatskim iseljeništvom.

 


Estrategia nacional sobre las relaciones de la RH con los Croats fuera de la RH
Ley de las relacions de la RH con los Croats de la RH
Strategy for relations between the RH and Croatians outside the RH
Act on relations between the RH and the Croatians outside the RH
Strategija o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati