REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Programi za hrvatsko iseljeništvo


Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu

Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike od 2012. godine, sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12), temeljem javnog natječaja za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi i javnog natječaja za prijavu programa i projekata nakladničke djelatnosti organizacija hrvatskog iseljeništva.

Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima organizacija hrvatskog iseljeništva (KLASA: 011-02/14-03/04, URBROJ: 537-03/1-14/01 od 8. rujna 2014. godine) utvrđuje uvjete i postupak za dodjelu financijske potpore programima i projektima organizacija hrvatskog iseljeništva. Organizacije hrvatskog iseljeništva predstavljaju udruge, zaklade, ustanove i ostale organizacije. 

Cilj programa je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima. Potporom programima i projektima Hrvatima u iseljeništvu značajno se pridonosi razvijanju kulturnog stvaralaštva i očuvanju baštine te se potiče kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.Od 2012. godine do danas, financirano je preko 60 projekata hrvatskih zajednica u Argentini, Brazilu, Boliviji, Čileu, Urugvaju, Venezueli i Republici Južnoj Africi, u iznosu većem od 13.000.000,00 kuna. Također, u 2012. godini, po prvi puta je pokrenut program financiranja projekata vezanih uz nakladničku djelatnost, izdavanje časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku, koji promiču veze iseljene i domovinske Hrvatske. U sklopu navedenog programa, a temeljem javnih natječaja, do 2017. godine dodijeljena su financijska sredstva u iznosu većem od 600.000,00 kuna.

Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu predstavlja značajan iskorak prema hrvatskome iseljeništvu, jer je osmišljen upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta. 

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel: 00 385 1 6444 669
Fax: 00 385 1 6444 688
E-mail: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Pravilnik

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati