REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Program za Hrvate u BiH


Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) te Pravilniku o uvjetima i postupku za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/17-03/04 URBROJ: 537-02/1-17/01) raspisuje se Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.


Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku u Bosni i Hercegovini kao i očuvanje njihove pune ravnopravnosti jedan su od strateških interesa Republike Hrvatske te se u tom smislu putem Javnog natječaja provodi program pružanja potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Financijska potpora projektima i programima ima za cilj poboljšanje položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na svim razinama.  


Od 2004. do 2017. godine Republika Hrvatska je za ovu namjenu izdvojila više od 300 milijuna kuna te je na javnom natječaju za prošlu 2017. godinu osigurana financijska potpora programima i projektima u vrijednosti od 23.500.000,00 kn. Važno je istaknuti da su  prvenstveno birani projekti koji donose korist i koji su na dugoročnu dobrobit hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini te su stoga podržani veći, strateški važni projekti - škole, bolnice, domovi zdravlja, studentski i domovi za starije i nemoćne, infrastrukturni projekti, kao i projekti koji pružaju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. 


Sredstva namijenjena za tu svrhu u proračunu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2018. godinu povećana su i iznose ukupno 24.000.000,00 kn. Također, važno je za istaknuti da se od 2017. godine prijava programa/projekata obavezno podnosi u elektroničkom (e-prijavni obrazac) i papirnatom obliku, čime je moderniziran sustav prijave na javni natječaj, što svakako predstavlja novinu u radu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao i unapređenje samog postupka predaje i obrade prijava na javni natječaj. 


Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444 695
Fax: +385 1 6444 688
E-mail: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr                                                       

 

Pravila o uvjetima, kriterijima i postupku za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati