REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Program za Hrvate u BiH


Trajna skrb i povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora u povratku i ostanku te očuvanje konstitutivnosti i ostvarenje njihove pune ravnopravnosti strateški su interes Republike Hrvatske. Stoga Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi program financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u BiH.

Kako bi učinci financijske potpore koju Republika Hrvatska pruža od 2004. bili na dugoročnu korist i dobrobit hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini:


  • Financijska potpora daje se većim, strateški važnim projektima (škole, bolnice, domovi zdravlja, studentski i starački domovi, infrastrukturni projekti), kao i projektima koji pružaju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta.
  • Prednost u dobivanju financijske potpore imaju i programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini.
  • Ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata u cijeloj BiH
  • nadzor namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava i stručna evaluacija projekata.
  • uspostava međuresornog povjerenstva koje Vladi predlaže financiranje projekata. Povjerenstvo čine pomoćnici ministara kulture, vanjskih i europskih poslova, znanosti i obrazovanje, zdravlja, te Državnog ureda za Hrvate izvan RH.  Projekti koji imaju potrebnu natječajnu dokumentaciju, te su sukladni uvjetima natječaja i traženim kriterijima prethodno se, prije konačnoga prijedloga Vladi, obilaze na terenu od strane predstavnika resornog ministarstva i Državnog Ureda.


 U posljednje  četiri godine,  putem ovog natječaja financirano je u iznosu od 75 milijuna kuna 122 velika, strateški važna projekta za opstanak, ostanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

U području obrazovanja financirano je 16 osnovnih i srednjih škola i gimnazija (Usora, Posušje, Grude, Livno, Gromiljak, Stolac, Kiseljak, Posušje, Gojevići, Žepče, Uskoplje, Novi Travnik, Banja Luka, Orašje, LJubuški i Jajce).

Uz potporu Republike Hrvatske završen je studentski dom u Sarajevu koji prima 250 studenata te je započeta gradnja studentskog doma u Mostaru za studente slabijeg imovinskog stanja.

Napravljeni su iskoraci i na području ulaganja u znanost. Tako je, između ostalog, financiran laboratorij za otvaranje doktorskog studija Ekologije, zaštite prirode i okoliša, Informacijsko tehnološki inovacijski centar te Centar za znanstveno – istraživački rad za korištenje EU sredstava na Sveučilištu u Mostaru.

U području zdravstva potpomognute su bolnice u Mostaru, Livnu, Jajcu, Orašju i Novoj Biloj u ukupnom iznosu od skoro 13 milijuna kuna, 14 domova zdravlja (Kupres, Odžak, Neum, Vitez, Novi Travnik, Busovača, Kiseljak, Stolac, Tomislavgrad, Busovača, Jajce, Kreševo, Orašje) te zdravstveno – rehabilitacijski centar u Kupresu, koji, uz zdravstvenu komponentu, otvara potencijal i za turističkog oživljavanja cijelog kraja.

Po prvi puta se pruža i značajnija potpora institucijama koje skrbe za djecu s poteškoćama u razvoju te za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Tako smo  potporu dali za Centar za djecu s poteškoćama u razvoju u Tomislavgradu, Udrugu djece s posebnim potrebama u Ljubuškom te izgradnju naselja za djecu bez roditeljske skrbi u Ravnom. Ove godine potporu smo dali izgradnji dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama u Ljubuškom.

Nije zaboravljena ni skrb za stanovništvo starije dobi. Tako je potpomognuta izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Rami , Banjoj Luci i Kiseljaku, koji će uz primjerenu skrb pružiti mogućnost zapošljavanja preko 100 ljudi koji će raditi u ta tri doma.

Zahvaljujući Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, po prvi puta, potpomognuti su i infrastrukturni projekti – od izgradnje cesta do obnove i rekonstrukcije niskonaponske mreže u Republici Srpskoj. Ove godine smo potporu dali izgradnji dvotračnog mosta preko rijeke Usore – kako bi jedini ulaz u tu hrvatsku općinu bio optimalan i kako bi stvorio uvjete za značajniji razvoj tog kraja.

Tijekom posljednje četiri godine financiran je i 45 projekta iz područja kulture – od izgradnje domova kulture, knjižnica, muzeja, obnove spomenika kulture do potpore izdavačkoj djelatnosti Hrvata u BiH.

Zbog katastrofalnih poplava koje su zadesile i Bosnu i Hercegovinu,  2014.godine - pet milijuna kuna preusmjereno je za obnovu kuća i stambenih objekata u općinama Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje, Žepče i Maglaj.E: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr 


Raspodjela sredstava od 2004.-2012.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

T: +385 (1) 6444 680
F: +385 (1) 6444 688
E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati