REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske


Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12), Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/14-03/02, URBROJ: 537-02-03-14-01 od 3. veljače 2014. godine) te Izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/14-03/02; URBROJ: 537-02-03-14-02 od 10. veljače 2014. godine), dva puta godišnje se objavljuje Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

 

Program je osmišljen i pokrenut 2014. godine radi promicanja veza i jačanja suradnje između Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u cilju očuvanja hrvatskog identiteta, promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Program je namijenjen i odnosi se na sve hrvatske zajednice u svijetu – Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku manjinu i hrvatsko iseljeništvo.

Potpora se daje projektima i aktivnostima koji obuhvaćaju sljedeća područja:


  • Projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske i

  • Pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske 

Ukupno dodijeljena sredstva od 2014. do 2016. iznose 6.171.500,00 kuna. U tom okviru financirano je 178 projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske te je dodijeljena financijska pomoć za 63 ugrožena pojedinca – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

 

Financirani projekti jačaju povezanost Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te razvijaju suradnju s Hrvatima i njihovim potomcima u svijetu na svim područjima.

U pogledu potpore ugroženim hrvatskim pojedincima u inozemstvu, financijska potpora se pruža najpotrebitijima i teško bolesnima.

 

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel: 00 385 1 6444 682
Fax: 00 385 1 6444 688
E-mail:
programi-projekti@hrvatiizvanrh.hrPravilnik o financiranju posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati