REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Općenito o djelokrugu rada i Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike HrvatskeSkrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske.

Potkraj 2011. godine, usvojen je Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Sredinom 2012. godine, osnovan je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Time su stvorene temeljne pravne i institucionalne pretpostavke za izgradnju sustavne i učinkovite suradnje s pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske:

• bosanskohercegovačkim Hrvatima,
• hrvatskom nacionalnom manjinom u 12 europskih država i
• hrvatskim iseljeništvom.

Strateški cilj Republike Hrvatske je očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskog zajedništva te gospodarski i opći napredak, kako Hrvata u domovini, tako i Hrvata koji žive u drugim državama. Zato će se osobito raditi na zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanju hrvatskih zajednica, uvažavajući pri tome sve njihove posebnosti i različite potrebe.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.
 
Djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je definiran člankom 13. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i podrazumijeva:

 • koordinaciju i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

 • brigu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,

 • brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,

 • uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

 • jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske  strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,

 • suradnju s drugim nadležnim ministarstvima u obavljanju poslova koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,

 • predlaganje politike poticanja i pomoći povratka i useljavanja,

 • provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,

 • pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,

 • pružanje gospodarske potpore povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,

 • pružanje gospodarske potpore i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,

 • provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,

 • vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

 • planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
 
• druge poslove propisane posebnim zakonom.
 
 

Poveznica: Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Poveznica: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 


 Estrategia nacional sobre las relaciones de la RC con los Croats fuera de la RC
Ley de las relacions de la RC con los Croats de la RC
Strategy for relations between the RC and Croatians outside the RC
Act on relations between the RC and the Croatians outside the RC
Strategija o odnosima RH s Hrvatima izvan RH
Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati