REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

Općenito


Strateški cilj Republike Hrvatske je očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskog zajedništva te gospodarski i opći napredak, kako Hrvata u domovini, tako i Hrvata koji žive u drugim zemljama. Zato će se osobito raditi na zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanju hrvatskih zajednica, uvažavajući pri tome sve njihove posebnosti i različite potrebe.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.
 
Djelokrug rada Središnji državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je definiran člankom 13. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i podrazumijeva:

 • koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

 • briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,

 • briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,

 • uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

 • jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,

 • u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,

 • predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja,

 • provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,

 • pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,

 • gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,

 • gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,

 • provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,

 • vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,

 • planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 
• drugi poslovi propisani posebnim zakonom.
 
 

 

 


 
Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati