REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Kontakti

KontaktiSREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Tel:  00 385 1 6444 680


Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda

·         Državni tajnik Zvonko Milas

Tel.: 00 385 1 6444 666

Fax:  00 385 1 6444 677

e-mail: ured@hrvatiizvanrh.hr

 

·         Zamjenica državnog tajnika Ivana Perkušić

Tel.: 00 385 1 6444 667

Fax: 00 385 1 6444 688

e-mail: iperkusic@hrvatiizvanrh.hr

 

·         Tajnica kabineta državnog tajnika Antonija-Nina Škoro

Tel.: 00 385 1 6444 696

Fax: 00 385 1 6444 677

e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr


Žana Ćorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni Hercegovini


Tel.: 00 385 1 6444 660

Fax: 00 385 1 6444 677


 


Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja nacionalne hrvatske manjine u inozemstvu


Tel.: 00 385 1 6444 679

Fax: 00 385 1 6444 677


 


Draženka Arar, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore


Tel.: 00 385 1 6444 680

Fax: 00 385 1 6444 677


·         Glasnogovorništvo

Tel.: 00 385 1 6444 660

Fax: 00 385 1 6444 677

Email: press@hrvatiizvanrh.hr

 

2.       2. Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske,

načelnik Dario Magdić

 Tel.: 00 385 1 6444 681

 Fax: 00 385 1 6444 688

 e-mail: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr

 

2.1. Služba za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske,

        voditelj Danijel Štula

       Tel.: 00 385 1 6444 691

       Fax: 00 385 1 6444 688

 

2.2. Služba za gospodarsku suradnju,

        voditelj Alen Matanić

        Tel.: 00 385 1 6444 665

        Fax: 00 385 1 6444 688

 

3. Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske,

     načelnica Dubravka Severinski

     Tel.: 00 385 1 6444 685

     Fax: 00 385 1 6444 688

     e-mail: statusna-pitanja@hrvatiizvanrh.hr

 

     3.1. Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini

     3.2. Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine

     3.3. Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva,

                Voditeljica Croatiana Orešković

                Tel.: 00 385 1 6444 675

                Fax: 00 385 6444 688

3.      

4.      Ured dobrodošlice,

voditeljica Marija Matek

Tel.: 00 385 1 6444 670

Fax: 00 385 1 6444 677

e-mail: ured-dobrodoslice@hrvatiizvanrh.hr

 

5.       Glavno tajništvo

·         Glavna tajnica Mirjana Vatavuk

Tel.: 00 385 1 6444 680

Fax: 00 385 1 6444 688

e-mail: tajnistvo@hrvatiizvanrh.hr

               5.1.  Služba za ljudske resurse i opće poslove,

                       voditeljica Erna Ćumurija Domjančić

                       Tel.: 00 385 1 6444 694

 Fax: 00 385 1 6444 688

 

              5.2.  Služba za financijsko-materijalne poslove i informatičke poslove

        voditeljica Kristina Dujaković

        Tel.: 00 385 1 6444 656

                      Fax:  00 385 1 6444 654

 

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati