REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatsko iseljeništvo u Venezueli

    fra Augustin Augustinović - od 1952. godine djelovao u Venezueli kao misionar, a autor je pjesama, pripovjedaka i književnih kritika.

  • Hrvatsko iseljeništvo u Venezueli

    Seka Tudja Severin – likovna umjetnica svjetskog glasa (keramika). Redovito je izlagala na izložbama diljem svijeta od 1953. godine

Hrvatsko iseljeništvo u Venezueli


Brojčano stanje Hrvata i njihovo doseljavanje

Hrvata i njihovih potomaka u Venezueli ima oko 5000.
Hrvati i njihovi potomci u Venezueli su koncentrirani u: Zapadnoj Venezueli u Caracasu, te u državama Zulia (Maracaibo), Merida (Merida), Srednjoj Venezueli, gdje ima najviše Hrvata i njihovih potomaka (oko 3000) u državama Carabobo (Valencija), Aragua (Maracay), Miranda (Ist. Caracas) i Metropola (Zap. Caracas) te u Istočnoj Venezueli u državama Anzoategui (Barcelona/Pto. La Cruz), Bolivar (Ciudad Bolivar/Pto. Ordaz), Monagas (Maturin) i Nueva Esparta (Otok Margarita).

 
Status Hrvata u BR Venezueli

U Venezueli svi Hrvati i njihovi potomci su venezolanski državljani. Oko 350 osoba osim venezolanskog imaju i hrvatsko državljanstvo, jer BR Venezuela prihvaća dvojno državljanstvo.


Hrvatske udruge i katoličke misije

U Venezueli djeluje pet hrvatskih organizacija. Od njih su tri neprofitabilna društva koja su članovi Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK), Hrvatski odbor za Venezuelu, utemeljen 1958., a službeno registriran 1973., Hrvatsko - Venezolanski Centar, utemeljen pod imenom Društvo Hrvata u Venezueli 1949., a registriran pod imenom Centro Croata - Venezoalno 1972., Društvo Hrvatska žena, utemeljeno i registrirano 1968. godine. Pored njih postoje Venezolansko-hrvatska gospodarska komora, Camara venezolano – Croata de Industria y Comercio – Cavecro, utemeljena i registrirana 1997. i Hrvatski dom d. d. Hogar Croata C. A., trgovačko poduzeće utemeljeno i registrirano 1962. godine.
U Venezueli ne postoji katolička misija.

 
Izdavaštvo i mediji

U razdoblju od 1950. godine do danas Hrvati i njihovi potomci izdali su 118 knjiga i knjižica. Dio knjiga je predstavljen na Međunarodnom sajmu knjiga u Zagrebu. Od navedenog broja 29 knjiga su djela dr. fra Agustina Agustinovića i religioznog karaktera na španjolskom jeziku.

 

 

 


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati