REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Bijela nedjelja u HKD Jadran, Malmö

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Prema već staroj i dobro uhodanoj tradiciji, natjecale su se ekipe hrvatskih boćara iz Malmö-a i Kopenhagena.

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Tradicionalni proljetni turnir u boćanju u organizaciji HKD Jadran

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Bijela nedjelja u HKD Jadran, Malmö

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Brozićev brevijar iz 1561. - sveučilišna knjižnica u Uppsali u Švedskoj je u posjedu triju hrvatskih glagoljičkih knjiga

Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj


BROJ HRVATA U ŠVEDSKOJ

Prema švedskom Zavodu za statistiku, u Švedskoj živi 6.000 hrvatskih iseljenika. No, ta brojka odnosi se samo na osobe kojima je u švedskoj Poreznoj upravi (tijelu koje vodi matične evidencije), Hrvatska navedena kao država rođenja. Prema procjenama Veleposlanstva RH, hrvatskih društava i katoličkih misija, u Švedskoj živi sveukupno od 35.000 do 40.000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Najveća koncentracija hrvatskih iseljenika je u južnim gradovima Göteborgu i Malmöu, dok je tijekom 90-ih godina veliki broj pripadnika hrvatskog naroda iz BiH naselio područje središnje Švedske.

STATUS HRVATA U ŠVEDSKOJ


Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.
Švedsko državljanstvo za useljenike može se steći prijavljivanjem („naturaliziranje“), ukoliko osoba ima stalnu boravišnu dozvolu, te ako je boravila u Švedskoj pet ili više godina, ili četiri godine ako ima status izbjeglice ili je pak osoba bez državljanstva.
Švedski Zakon o državljanstvu prihvaća dvojno državljanstvo (raniji princip sprječavanja dvojnog državljanstva je napušten).
Republika Hrvatska sa Švedskom primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.
HRVATSKE UDRUGE I KATOLIČKE MISIJE
U Švedskoj djeluju 24 hrvatska društva udružena u krovnu udrugu Saveza hrvatskih društava (www.kroatiskariksforbundet.org). Sjedište Saveza nalazi se u Göteborgu u prostorijama Hrvatskog društva „Velebit“, a dugogodišnja predsjednica saveza je gđa Diana Vukušić. Od značajnijih udruga izdvajaju se:
- HD „Velebit“ iz Göteborga (www.velebit.se )
- HKSD „Croatia Katarina Zrinski“ iz Göteborga (www.croatia.se)
- NK „Croatia“ iz Malmöa (www.nkcroatia.se)
- HKD „Jadran“ i HKD „Hrvatska žena“ iz Malmöa (www.jadran.se)
- HKSD „Croatia“ iz Helsingborga (www.hksd-croatia.com)
- HD „Vladimir Nazor“ iz Eskilstune (www.vladimirnazor.se).
Od političkih stranaka, aktivna je samo Koordinacija za Švedsku Hrvatske demokratske zajednice (www.hdz.se).

Hrvatska katolička misija u Švedskoj je čimbenik očuvanja vjerskog i nacionalnog identiteta među iseljenicima. Misije su utemeljene u Stockholmu, Jonkopingu, Göteborgu i Malmöu. Tamo se hrvatski iseljenici, osim radi duhovnih i vjerskih potreba, okupljaju i zbog kulturno-društvenih interesa. 


HRVATSKA NASTAVA I LEKTORATI HRVATSKOG JEZIKA

Hrvatska nastava u Švedskoj je integrirana, odnosno financiraju je lokalne školske vlasti zemlje domaćina.
U Švedskoj ne postoje hrvatske škole, već učiteljice hrvatskog podrijetla koje rade kao vanjske suradnice u švedskim školama. Njihov rad plaća švedska država. U organizaciji Republike Hrvatske za učitelje hrvatskog podrijetla organiziraju se seminari. 
Odbor učitelja hrvatskog jezika u sklopu Hrvatskog saveza djeluje na promicanju i zaštiti hrvatskog jezika u okviru švedskog obrazovnog sustava, te jasnom odjeljivanju hrvatskog od srpskog i bosanskog jezika.
Na Sveučilištu u Uppsali, u sklopu Jezikoslovnog fakulteta postoji studij hrvatskog jezika (profesor finskog Jussi Nuorluoto- predstojnik katedre). Studij hrvatskog jezika je (u sklopu b/h/s) moguć i putem Sveučilišta u Göteborgu i to putem interneta.

MEDIJI

Savez hrvatskih društava u Švedskoj periodično izdaje glasilo „HRVATSKI GLASNIK“.
Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati