REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Bijela nedjelja u HKD Jadran, Malmö

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Prema već staroj i dobro uhodanoj tradiciji, natjecale su se ekipe hrvatskih boćara iz Malmö-a i Kopenhagena.

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Tradicionalni proljetni turnir u boćanju u organizaciji HKD Jadran

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Bijela nedjelja u HKD Jadran, Malmö

 • Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj

  Brozićev brevijar iz 1561. - sveučilišna knjižnica u Uppsali u Švedskoj je u posjedu triju hrvatskih glagoljičkih knjiga

Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj


Brojčano stanje Hrvata u Švedskoj i njihovo doseljavanje
 
Procjenjuje se da u Švedskoj živi oko 35.000 Hrvata i njihovih potomaka. Tradicionalno naseljavaju južni dio Švedske, poglavito područja gradova Göteborg i Malmö, kojima je u određeno vrijeme bila najpotrebnija radna snaga njihovog profila.
Počeci doseljavanja Hrvata sežu na kraj 50-ih i početak 60-ih godina prošlog stoljeća, kada se doseljavaju uglavnom ekonomski, manjim dijelom politički emigranti.
Značajnije doseljavanje Hrvata uslijedilo je između 60-ih i 70-ih godina. Riječ je pretežno o ekonomskoj, no velikim dijelom i hrvatskoj političkoj emigraciji, poglavito iz Bosne i Hercegovine.
 
Trend doseljavanja stagnira u 70-im i 80-im godinama, a slijedeće značajnije doseljavanje Hrvata u Švedsku dogodilo se tijekom rata u BiH, kada znatan broj Hrvata u ovu zemlju dolaze kao izbjeglice.
 
Evidentna je distinkcija između „stare“ hrvatske imigracije, koja je u Švedsku došla iz ekonomskih razloga u šezdesetim i sedamdesetim godinama prošlog stoljeća, te novije hrvatske imigracije koja je u Švedsku pristigla početkom devedesetih godina, uglavnom kao izbjeglice iz BiH.


 
Status Hrvata u Švedskoj
 
Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje, te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.
 
Švedsko državljanstvo za useljenike se može steći prijavljivanjem (naturaliziranje) ukoliko osoba ima stalnu boravišnu dozvolu, ako je boravila u Švedskoj pet ili više godina, ili četiri godine ako ima status izbjeglice ili je osoba bez državljanstva.
Švedski Zakon o državljanstvu prihvaća dvojno državljanstvo (raniji princip sprječavanja pojavljivanja dvojnog državljanstva je napušten).
Važno je također napomenuti da Republika Hrvatska sa Švedskom primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

 
 
Hrvatske udruge i katoličke misije
 
Hrvatski iseljenici su organizirani još od 1978. godine u udrugama, putem kojih održavaju hrvatsku tradiciju i kulturu. Utemeljili su Savez hrvatskih društava (http://www.kroatiskariksforbundet.org), kao krovnu organizaciju koja okuplja hrvatska društva u Švedskoj. Gotovo svaki veći grad u Švedskoj ima hrvatsko društvo.
Hrvatska katolička misija u Švedskoj je faktor kohezije, očuvanja vjerskog i nacionalnog identiteta među iseljenicima. Misije su utemeljene u Stockholmu, Jonkopingu, Göteborgu i Malmöu. Tamo se hrvatski iseljenici, osim radi duhovnih i vjerskih potreba, okupljaju i zbog kulturno-društvenih interesa, razmjenjujući svoja iskustva, doživljaje i potrebe.


 
Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika
 
Hrvatska nastava u Švedskoj je integrirana, odnosno financiraju je lokalne školske vlasti zemlje domaćina (a ne Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske).
 
Na katedri (grupi) za slavenske jezike, koja djeluje u sklopu Odjela za moderne jezike Jezikoslovnog fakulteta Sveučilišta u Uppsali (jedina katedra koja se bavi proučavanjem i predavanjem hrvatskog jezika u Švedskoj), predaje se među ostalima, hrvatski jezik i književnost, u grupi s bosanskim i srpskim jezikom (Napomena: Lektorat nije u nadležnosti MZOS RH).


 
Izdavaštvo i mediji
 
Savez hrvatskih društava u Švedskoj periodično izdaje glasilo „HRVATSKI GLASNIK“.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

T: +385 (1) 6444 680
F: +385 (1) 6444 688
E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati