REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatsko iseljeništvo u Paragvaju

    Uklesana glagoljica na stijeni planinskog masiva u Paragvaju koja je datirana u šesto stoljeće.

Hrvatsko iseljeništvo u Paragvaju


Brojčano stanje Hrvata u Paragvaju i njihovo doseljavanje

Procjenjuje se da u Paragvaju živi oko 5.000 naših iseljenika i njihovih potomaka.

Hrvati su u Paragvaj, baš kao i u Argentinu i Urugvaj, useljavali do polovice XX., iako u znatno manjem broju nego u spomenute dvije zemlje, a nakon 1950. doseljavanje Hrvata također prestaje (osim pojedinačno).

Na poticaj našeg Veleposlanstva, hrvatski iseljenici i njihovi potomci osnovali su u Asuncionu u lipnju 2007. „Asociacion de descendientes yresidentes Croats en el Paraguay“ prvi hrvatski iseljenički klub u ovoj zemlji. Treba napomenuti da u Republici Paragvaj do 2007. godine nije postojao niti jedan hrvatski klub što je otežavalo veze s hrvatskim iseljeništvom u ovoj zemlji.


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati