REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatsko iseljeništvo u Njemačkoj

    Zahvaljujući impresivnom osvjetljenju, moj će stadion Allianz Arena na par sati biti i hrvatski - poručio je Mario Mandžukić zvijezda nogometnog kluba Bayern i hrvatski reprezentativac.

  • Hrvatsko iseljeništvo u Njemačkoj

Hrvatsko iseljeništvo u NjemačkojBrojčano stanje Hrvata u Njemačkoj i njihovo doseljavanje
 
Hrvati su još u 19. stoljeću počeli naseljavati Njemačku. Naglim industrijskim razvojem nakon 2. svjetskog rata, kada dolazi do velike potrebe za radnom snagom, Hrvati se ponovno iseljavaju u zemlje Zapadne Europe.
 
Emigracija 60-tih i 70-tih godina, pored političkog, imala je uglavnom ekonomski karakter. U Saveznoj Republici Njemačkoj danas, prema službenoj državnoj statistici, živi 231.198 Hrvata, dok prema podacima Veleposlanstva RH u Berlinu i Hrvatskih katolički misija taj broj prelazi i preko 350.000.

 
Status Hrvata u Njemačkoj

SR Njemačka od državljana zemalja članica EU ne zahtjeva prestanak njihovog državljanstva kako bi stekli njemačko državljanstvo, što za Hrvatsku vrijedi od 1.srpnja 2013. godine.

 
 Hrvatske udruge i katoličke misije
 
U Njemačkoj u svim većim i manjim gradovima djeluju brojne hrvatske društveno-kulturne (folklor, zborovi), športske i političke udruge. Najstarija hrvatska udruga je Matica Hrvatska, čiji je cilj upoznavanje Hrvata i njihove djece s poviješću i kulturom, te razvoj i jačanje njihove nacionalne svijesti. Kao značajne udruge možemo još napomenuti i „Društvo hrvatskih intelektualaca“ iz Münchena, „Hrvatski svjetski kongres za Njemačku“ , „Hrvatska kulturna zajednica“, „AMAC“- Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta i Udruga hrvatskih nogometnih klubova Srednje Njemačke.
 
Uz prve migrante koji su dolazili u Njemačku katolička crkva je već ranih šezdesetih godina osnivala Hrvatske katoličke misije i to u gradovima i na područjima gdje je bila velika koncentracija Hrvata – katolika. HKM nisu bile samo centri pastoralnog rada s hrvatskim migrantima, već i mjesta okupljanja, društvenog života i djelić domovine. One su doprinosile i očuvanju jezičnog, kulturnog i nacionalnog identiteta, te bile i ostale presudni autoritet među Hrvatima. Na području Njemačke (pretežno na području bivše Zapadne Njemačke) djeluje 85 HKM.


 
Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika
 
Dopunsko školovanje Hrvata organizirano je na dva načina. Prvi način je onaj koji je u nadležnosti Republike Hrvatske (Baden-Würtemberg, Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen i Hamburg, Savezna zemlja Bavarska)) i čije učitelje šalje i financira Ministarstvo prosvjete i sporta RH. Drugi način nastave je u nadležnosti ostalih Saveznih zemalja SRNJ, a učitelji potpadaju pod njemačko radno pravo. Po zadnjim podacima HDN u oba modela u cijeloj SRNJ u školskoj godini 2007./2008. pohađalo je 5.980 učenika.
 
Samostalni lektorati hrvatskog jezika koji nisu u nadležnosti MZOS-a RH:
 
Institut für Fremdsprachenphilologien- Oldenburg, Georg-August Universität- Göttingen, Johann W. Göthe Universität- Frankfurt am Main, Albert Ludwigs Universität- Freiburg, Otto-Friedrich Universität- Bamberg, Johannes Gutenberg Universität-Mainz, Humboldt Universität-Berlin, Rheinische Friedrich Wilhelms Universität-Bonn, Friedrich-Alexander Universität-Erlangen, Universität Tübingen-Tübingen, Universität Mannheim-Mannheim i Westfalische Wilhelms Universität-Münster.

 
Izdavaštvo i mediji
 
Hrvatske udruge i katoličke misije izdaju slijedeća glasila na hrvatskom jeziku:
 
„Glasnik“ (izdavač: Almae Matris Alumni Croaticae-Deutschland e..V.),
 
„Riječ“ (izdavač: Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden),
 
„Živa zajednica“ (izdavač: Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj),
 
„Obavijesti HSK“ (izdavač: Hrvatski svjetski kongres za Njemačku),
 
„HKZ – Stutgart“ (www.facebook/HKZ.Stuttgart)
 
„Cro-info“ (izdavač: hrvatske udruge iz Karlsruhea),
 
„Domovina“ (izdavač: Zajednica hrvatske dijaspore, München),
 
„Prisutnost“ (izdavač: Hrvatska katolička misija Stuttgart),
 
„Časopis Matice Hrvatske“ ( MH Nordrhein Westfalen),
 
„Bulletin hrvatske kuće e. V.“ (Hrvatska kuća, Köln, Nordrhein Westfalen),
 
„Berlinski magazin“ ( izdavač: Željko Matić, Berlin)
„Croativ magazin“ ( izdavač: Koturic/Susak GbR )
"Fenix magazin"


Hrvati u Njemačkoj imaju i svoje internetske stranice, od kojih izdvajamo sljedeće:
 
Hrvatski dušobrižnički ured u NjemačkojHrvatski svjetski kongres u Njemačkoj 
 

 
AMAC – Njemačka, Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilištaČasopis Fenix magazin

www.fenix-magazin.com

Časopis CRONNECT:

http://kwvd.de/?page_id=2

Hrvatski gospodarski savez:

 http://www.kwvd.de/index_hr.html
Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati