REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatsko iseljeništvo u Južnoafričkoj Republici

    Crkva sv. Jeronima u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Južnoafričkoj Republici.

  • Hrvatsko iseljeništvo u Južnoafričkoj Republici

    Prije II. svjetskog rata, najpoznatiji Hrvat u današnjoj Južnoj Africi bio je George Antun Sinovich (Sinovčić). Na svojim zemljištima sjeverno od središnje Pretorije izgradio je i razvio predgrađe Sinoville.

  • Hrvatsko iseljeništvo u Južnoafričkoj Republici

    Pojedine avenije i ulice Sinovillea i danas nose imena Brac, Mirca, Konavle. Za doprinose G.A. Sinovicha gradu i zemlji, pretorijska općina imenovala je jednu ulicu u predgrađu Daspoort i njegovim imenom.

  • Hrvatsko iseljeništvo u Južnoafričkoj Republici

Hrvatsko iseljeništvo u Južnoafričkoj Republici


Brojčano stanje Hrvata u JAR-u i njihovo doseljavanje

Broj Hrvata koji žive u JAR-u nije moguće pouzdano utvrditi, iako su vršena i znanstvena istraživanja. Temeljem procjene Veleposlanstva RH u Pretoriji, Hrvatske katoličke misije te same procjene hrvatske iseljeničke zajednice u JAR-u, danas živi između 1500 i 2000 Hrvata koji govore hrvatskim jezikom i koji održavaju vezu sa Hrvatskom, odnosno koji su nacionalno svjesni i izjašnjavaju se Hrvatima. Isto tako, u JAR-u živi još nekoliko tisuća stanovnika koji imaju hrvatsko podrijetlo (druga, treća, a već i četvrta generacija), ali zbog duboke integriranosti, te gubitka veza s Hrvatskom, ne govore hrvatskim jezikom i ne izjašnjavaju se Hrvatima, kao što i ne održavaju veze s Hrvatskom. Temeljem slobodne procjene, danas u Južnoafričkoj Republici živi sveukupno oko 8000 hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. 

Procjenjuje se da je početkom 20. stoljeća u ovoj zemlji živjelo 2000 do 3000 Hrvata. Teško je bez vjerodostojnih izvora opovrgnuti i procjene od 3500 do 4000 naših iseljenika i njihovih potomaka neposredno uoči Drugog svjetskog rata, kao i današnju brojku od oko 8000 do 8500. U usporedbi s brojem Hrvata u drugim iseljeničkim zemljama, ova zajednica je mala po broju i snazi (nema izrazito bogatih poslovnih ljudi).

Danas se broj Hrvata u JAR-u smanjuje, unatoč nekoliko desetaka Hrvata koji su se u ovu zemlju doselili početkom 1990-ih.

Najveći broj hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka danas živi u Johannesburgu i Pretoriji, znatno manje u Cape Townu i Durbanu, a ima ih i u Vanderbijlparku, Pinetownu, Stellenboschu, Pietermaritzburgu, Westvilleu, Roodeportu, Brakvanu i još nekim manjim naseobinama.

Status Hrvata u JAR-u

Većina Hrvata ima državljanstvo JAR-a ili stalni boravak u Južnoj Africi, te imaju ista prava i obveze kao i domaće južnoafričko stanovništvo. Južno Afrička Republika dozvoljava dvojno državljanstvo.

Hrvatske udruge i katoličke misije

U Johannesburgu djeluje Hrvatska katolička misija, gdje se organizirano okuplja i najveći broj Hrvata (nedjeljne mise, duhovni blagdani, akcije Caritasa). U sklopu Misije djeluje i Hrvatski Caritas.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Hrvatske nastave i razmjenskih lektorata hrvatskog jezika u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u JAR-u nema.

Izdavaštvo i mediji

U JAR-u ne postoji radio ili TV-postaja koja bi emitirala program na hrvatskom jeziku. Također, ne izdaju se niti novine, osim Župne vijesti Hrvatske katoličke misije u Johannesburgu koje izlaze periodički.


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati