REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

 • Hrvatska manjina u Republici Sloveniji

  Hrvatsko kulturno društvo Pomurje

 • Hrvatska manjina u Republici Sloveniji

  Hrvatsko kulturno društvo Pomurje

 • Hrvatska manjina u Republici Sloveniji

  Hrvatsko kulturno društvo Pomurje

 • Hrvatska manjina u Republici Sloveniji

  Društvo hrvatskih studenata u Sloveniji

Hrvatska manjina u Republici Sloveniji


Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u Sloveniji se 35.642 osobe izjasnilo Hrvatima (1991. godine Hrvatima se izjasnilo njih 52.876), a hrvatski jezik bio je materinski jezik za 54.079 stanovnika. Registracijski popis stanovništva Republike Slovenije iz 2011. godine nije uključivao prikupljanje podataka o nacionalnosti i materinskom jeziku stanovnika Republike Slovenije. Prema relevantnim procjenama, u Sloveniji broj stanovnika hrvatskog podrijetla nije manji od 55.000.

 

Status

Hrvati u Sloveniji nemaju nikakva zakonska nacionalna prava, iako već duže vrijeme zahtijevaju da im se prizna status nacionalne manjine. U Republici Sloveniji status nacionalne manjine priznat je Talijanima i Mađarima koji su u čl. 64. Ustava RS definirane kao „autohtone nacionalne zajednice“ te imaju po jednog zastupnika u Državnom zboru (parlament), dok se Rome definira kao „posebnu“romsku etničku zajednicu.

Budući da hrvatska zajednica nema status nacionalne manjine, uskraćena je za niz prava koja uživaju Mađari, Talijani i Romi, uključujući (ozbiljniju) financijsku potporu slovenske države. Pojedine hrvatske udruge dobivaju tek minimalna financijska sredstva koja dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta RS – temeljem natječaja za kulturne projekte, čiji su kriteriji vrlo zahtjevni.


Udruge, izdavaštvo i mediji

Pod okriljem krovnog Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, trenutno je aktivno dvanaest udruga hrvatske zajednice: Hrvatska kulturna udruga Novo mesto, Hrvatsko društvo Istra, Piran; Hrvatsko društvo Ljubljana; Hrvatsko kulturno društvo Maribor; Hrvatsko kulturno društvo Međimurje, Ljubljana; Hrvatsko kulturno društvo Pomurje, Lendava; Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Komušina, Škofja Loka; Kulturno društvo Hrvatska iseljenička zajednica, Jesenice; Kulturno društvo Međimurje, Velenje; Društvo Hrvatske demokratske zajednice Ljubljana i Društvo hrvatskih studenata u Sloveniji.

SHDS i udruge iz njegovog sastava pridonose očuvanju nacionalno-kulturnog identiteta Hrvata u RS i njihovih veza s matičnim narodom nizom različitih aktivnosti –provedbom kulturnih i sportskih susreta, organizacijom različitih predavanja, tečajeva i radionica te izdavanjem svojih glasila. SHDS izdaje svoje glasilo „Korijeni“,svoje glasilo također izdaju: Hrvatsko kulturno društvo Maribor, Hrvatsko kulturno društvo Međimurje iz Ljubljane i Hrvatsko kulturno društvo Pomurje iz Lendave. Većina udruga uređuje svoju web-stranicu. Dio udruga izdaje i svoja glasila: SHDS – „Korijeni“, HKD Maribor – „Croata“, HKD Međimurje, Ljubljana – „Pušlek“, HKD Pomurje, Lendava – „Glas“.

U Sloveniji djeluju i četiri hrvatske katoličke misije i to u: Ljubljani, Mariboru, Novom mestu i Portorožu. Hrvatska katolička misija u Ljubljani izdaje glasilo „Izlazak“.


Od 2014.godine, na Radio Študentu je s emitiranjem (jednom mjesečno) krenula radio emisija na hrvatskom jeziku "Vjetar u leđa". Emisija prati kulturna događanja u Sloveniji u kojima sudjeluju Hrvati (različita gostovanja, festivale, koprodukcije i sl.)
Obrazovanje

Na području osnovnog školstva, temeljem odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH ponovo je, od školske godine 2011./2012. započeta nastava hrvatskog jezika i kulture za potrebe djece pripadnika hrvatske zajednice u RS. Nastava se održava Ljubljani, Mariboru, Lendavi i Velenju. U Hrvatskoj katoličkoj misiji u Ljubljani, uz vjeronaučnu nastavu, organizirana je i dopunska nastava hrvatskog jezika i kulture.

Na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, u sklopu Katedre za južnoslavenske jezike (hrvatski, srpski i makedonski) djeluje lektorat hrvatskog jezika.


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati