REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

 • Hrvatska manjina u Republici Slovačkoj

  Dičja folklorna grupa Ljuljanka iz Hrvatskoga Jandrofa

 • Hrvatska manjina u Republici Slovačkoj

  Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof

 • Hrvatska manjina u Republici Slovačkoj

  Hrvatska kazališna grupa u Slovačkoj (Hrv.Jandrof i Čunovo).

 • Hrvatska manjina u Republici Slovačkoj

  Dičja folklorna grupa Grbarčieta iz Devinskoga Novoga Sela

Hrvatska manjina u Republici Slovačkoj


Hrvati u Slovačkoj danas pretežito žive u četiri općine u okolici Bratislave: Devinsko Novo Selo (Devínska Nová Ves), Hrvatski Grob (Chorvatsky Grob), Čunovo i Hrvatski Jandrof (Jarovce). Uvelike su asimilirani. Istraživanja govore da su Hrvati prostore današnje Slovačke naseljavali u tri vala: sredinom 16. st., sredinom 17. st. i koncem 17. st., uglavnom bježeći pred Turcima. Riječ je zapravo o zasebne tri skupine pa u Devinskom Novom Selu žive čakavci, u Hrvatskom Grobu kajkavci i ikavci, a u Hrvatskom Jandrofu i Čunovu Hrvati govore gradišćansko-hrvatskim jezikom.

O broju Hrvata u SR teško je dati točne podatke. Značajnije se počinje raditi na očuvanju hrvatskog identiteta tek nakon pada Berlinskog zida i raspada Čehoslovačke. Pri popisu stanovništva 1991. godine, Hrvati se nisu mogli izjasniti kao posebna nacionalna manjina nego su se mogli upisati u rubriku ostali, i tada se 907 stanovnika SR izjasnilo kao Hrvati, dok se deset godina kasnije njih 890 izjasnilo pripadnicima hrvatskog naroda. Popis stanovništva proveden u Slovačkoj 2011. godine, s obzirom na neke novine u slovačkoj manjinskoj politici, donio je i nešto povećan broj onih koji su se izjasnili Hrvatima. Tako se 1.234 žitelja Slovačke izjasnilo da im je materinji jezik hrvatski, a njih 1.022 izjasnilo ih se Hrvatima. Procjenjuje se da danas u Slovačkoj živi između 3.000 i 4.000 hrvatskih potomaka.

 

Status

Hrvatska nacionalna manjina jedna je od 13 Ustavom priznatih nacionalnih manjina u Slovačkoj. U Slovačkoj ne postoji Zakon o nacionalnim manjinama, već su prava manjina uređena nizom zakona.

Pitanja nacionalnih manjina od parlamentarnih izbora u lipnju 2010. prešla su isključivo u nadležnost Savjeta Vlade za nacionalne manjine, koji je savjetodavno, inicijativno i koordinacijsko tijelo Vlade SR, u čijem radu sudjeluju predstavnici nacionalnih manjina.

Slovački Parlament je usvojio tekst Zakona o upotrebi jezika nacionalnih manjina (stupio na snagu 1. srpnja 2011. godine). Međutim, za hrvatsku manjinu ovaj Zakon ne donosi nove pozitivne vrijednosti jer nije usvojen prijedlog po kojem bi Jarovce (Hrvatski Jandrof) s 20,6% i Čunovo sa 16,2% hrvatske populacije (prema popisu stanovništva iz 2001. godine) bile zasebne općine nego su i nadalje sastavni dio grada Bratislave pa broj pripadnika hrvatske manjine u tom ukupnom broju stanovnika je malen te oni ne mogu ostvariti svoje pravo.

Hrvati su izuzetno dobro integrirani u slovačko društvo, vrlo dobro su povezani s matičnom državom, a imaju i izvrsnu prekograničnu suradnju s gradišćanskim korpusom.


Udruge, izdavaštvo i mediji

Hrvati u Slovačkoj organizirani su kroz kulturna društva i udruženja, a njihova krovna institucija je Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (www.slovhrvat.sk) , koji je osnovan 1990. godine sa sjedištem u Bratislavi, s ciljem koordiniranja aktivnosti hrvatskih kulturnih društava. Hrvatski kulturni savez čine 4 hrvatska kulturna društva: HKD iz Čunova, HKD iz Devinskog Novog Sela, HKD iz Hrvatskog Groba i HKD iz Hrvatskog Jandrofa te Klub mladih iz Hrvatskog Jandrofa. Najbogatija aktivnost Saveza je folklor (djeluje pet glazbenih skupina i jedno folklorno društvo).

U Devinskom Novom Selu 2005. godine otvoren je Hrvatski kulturni centar i Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj, koji je izgrađen sredstvima općine, Vlade RH i Vlade SR. Hrvatski kulturni savez izdaje časopis pod nazivom „Hrvatska rosa“,koji izlazi tromjesečno. Hrvati nemaju posebnih emisija na radiju ili televiziji.U Nacionalnom magazinu, emisiji slovačke televizije za nacionalne manjine, povremeno se emitiraju i prilozi o životu hrvatske zajednice.

U Devinskom Novom Selu se od 1989. godine održava Festival hrvatske kulture.

 

Obrazovanje

Obrazovanje na hrvatskom jeziku u Slovačkoj, od 2002. godine, postoji u Privatnoj slavenskoj gimnaziji u Bratislavi. Ta je gimnazija sastavni dio redovnogškolskog sustava Slovačke. Osim toga, postoji i dopunska nastava na hrvatskom jeziku za pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Hrvatskom Jandrofu, Hrvatskom Grobu, Čunovu i Devinskom Novom Selu. Temeljem Programa suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Ministarstva školstva SR lektorom hrvatskog jezika i književnosti u naprijed navedenim institucijama, za razdoblje 2012.-2014. imenovana je profesorica Jasna Rendulić.

Na katedri slavenskih jezika Sveučilišta Komenskog u Bratislavi djeluje Odsjek za hrvatski jezik. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH je 1998. g. u SR pripomoglo otvaranju lektorata hrvatskog jezika i književnosti.

U travnju 2010. godine potpisan je Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Ministarstva školstva SR za razdoblje od 2010. do 2013. godine.Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati