REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatska manjina u Republici Makedoniji

    Vrlo aktivna hrvatska zajednica u Skopju - Udruga Hrvata Slavonija

  • Hrvatska manjina u Republici Makedoniji

    Slavonski Makedonac

  • Hrvatska manjina u Republici Makedoniji

    Udruga Hrvata iz Makedonije Libertas u humanitarnoj akciji za KBC Štip

Hrvatska manjina u Republici Makedoniji


Hrvata najviše ima u Skopju i Bitoli, a u manjim skupinama žive i u ostalim gradovima srednje i istočne Makedonije. Prema popisu stanovništva iz 1994. godine, u Republici Makedoniji bilo je 2.248 Hrvata što je iznosilo 0,1% od ukupnog broja stanovništva. Državni zavod za statistiku Republike Makedonije je 2003. godine dao podatak da se pri popisu stanovništva 2002. godine 2.686 osoba izjasnilo da su po nacionalnoj pripadnosti Hrvati.


 
Status

Status Hrvata u Republici Makedoniji i Makedonaca u Republici Hrvatskoj nije opterećivao bilateralne odnose i suradnju između dvije države.

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, potpisan je 13. 10. 2007. godine u Splitu. Primjenom navedenog međunarodnog ugovora osigurava se Hrvatima u Republici Makedoniji povoljniji položaj i ostvarivanje zajamčenih prava. Na temelju potpisanog i ratificiranog Sporazuma osnovan je međuvladin Mješoviti odbora sa zadaćom praćenja provedbe Sporazuma i predlaganja konkretnih mjera Vladi Republike Makedonije i Vlade Republike Hrvatske na poboljšanju statusa jedne i druge nacionalne manjine. Temeljem navedenog Sporazuma formiran je međuvladin Mješoviti odbor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije, sa zadaćom praćenja provedbe potpisanog te davanja preporuka vladama, koji je održao svoju prvu sjednicu 27. siječnja 2009. godine u Skopju. Druga sjednica međuvladin Mješoviti odbor održana je 25. studenoga 2010. godine u Zagrebu.


 
Udruge, izdavaštvo i mediji

Zajednica Hrvata u Makedoniji (www.zhrm.org.mk) sa sjedištem u Skopju osnovana je 1996. godine, a ima svoju podružnicu i u Bitoli, Kumanovu, Ohridu, Strugi i Štipu. Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji izdaje časopis “Hrvatska riječ“. Zajednica Hrvata Libertas Štip je također hrvatska udruga. Dok su društva: „Marko Marulić“ osnovana 1993. Godine, Udruga Hrvata Slavonije, Hrvatsko nacionalno vijeće iz Štipa, Makednosko hrvatsko društvo Tetovo, Udruga građana Croatia – Kumanovo i Makedonsko-hrvatsko društvo Štip mješovita društva.


 
Obrazovanje

Osnovan je Lektorat hrvatskog jezika 1998. godine na Filološkom fakultetu "Ćiril i Metodij" u Skopju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uputilo je, na zahtjev Zajednice Hrvata u RM, učitelja hrvatske nastave iz Republike Hrvatske u Republiku Makedoniju početkom školske godine 2009./2010. Hrvatska nastava se održava u Skopju, Bitoli, Štipu i Kumanovu, a nastavu trenutačno pohađa 65 učenika. Od 30. listopada 2009. godine hrvatska nastava se održava u prostorijama makedonskih državnih škola, osim u Štipu gdje se zbog problema grijanja, nastava odvija u prostorijama Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati