REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Kulturno-umjetničko društvo Tanac Foto: László Körtvélyesi

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Škrinja pomurskih Hrvata Foto: Branka Pavić Blažetin

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Dječji običaji, igre- Dan hrvata u Keresturu Foto: Branka Pavić Blažetin

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Zrinski kadeti iz Kerestura Foto: Branka Pavić Blažetin

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Tamburašice iz Kemlje Foto: Branka Pavić Blažetin

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Sestričenje- djevojčice iz Serdahela Foto: Branka Pavić Blažetin

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Mladi plesači iz Koljnofa Foto: Branka Pavić Blažetin

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Detalj s narodne nošnje šokačkih Hrvata Foto: Branka Pavić Blažetin

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  U Šopronu otvorena izložba Glagoljica — trajni pečat hrvatskoga identiteta i kulture. Organizatori izložbe: Hrvatska samouprava Šopron, Čakavska katedra Šopron i Matica hrvatska Šopron.

 • Hrvatska manjina u Mađarskoj

  Dan Hrvata u Mađarskoj obilježava se od 2000.godine

Hrvatska manjina u Mađarskoj


Hrvati već stoljećima žive na području Mađarske. Gradišćanski, pomurski i podunavski Hrvati su došli u vremenskom rasponu od 15. do 18. stoljeća, uglavnom bježeći pred Turcima, dok je podravska grupa Hrvata došla najvjerojatnije još za vrijeme seobe Hrvata u ranom srednjem vijeku.

 

Prema različitim procjenama u Mađarskoj živi oko 50.000 Hrvata. Postoje subetničke skupine i to: Bunjevci, Šokci, Raci, Dalmatini, gradišćanski Hrvati, pomurski Hrvati, podravski Hrvati i bošnjački Hrvati koji su tijekom dugih stoljeća obogatili ne samo svoju, već i mađarsku kulturu. Prema posljednjem popisu stanovništva u Mađarskoj, provedenom 2011. godine, 26.774 stanovnika izjasnila su se Hrvatima. Iz navedenog podatka vidljiv je blagi porast broja pripadnika hrvatske zajednice u odnosu na 2001. godinu (4,1%).

 

Hrvatska državna samouprava (HDS) je legitimno političko i administrativno tijelo Hrvata u Mađarskoj, na čijem je čelu Ivan Gugan. Savez Hrvata u Mađarskoj, krovna je kulturna udruga, čiji je predsjednik Jozo Ostrogonac.

Pitanje ostvarivanja prava na parlamentarno zastupstvo manjina regulirano je tzv. Zakonom o izboru parlamentarnih zastupnika. Od parlamentarnih izbora u Mađarskoj, 2014. godine, sve narodnosne zajednice imaju u Parlamentu svog glasnogovornika, odnosno zastupnika bez prava glasa. Glasnogovornik za hrvatsku nacionalnu manjinu u mađarskom parlamentu od 2018. je Jozo Solga.

Službena uporaba hrvatskog jezika na području lokalnih i općinskih samouprava zajamčena je Ustavom i Zakonom.

1995. godine potpisan je Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj, a radi njegove provedbe  uspostavljen je Međuvladin mješoviti odbor za manjine (MMO), koji se sastaje jednom godišnje. Posljednja, 14. sjednica  održana je u ožujku 2018. godine u Budimpešti.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnici hrvatske manjine iz Mađarske u ovom 2. sazivu Savjeta su Ivan Gugan i Franjo Pajrić.

 

Hrvatska državna samouprava i Savez Hrvata u Mađarskoj krovne su institucije s mrežom regionalnih društava. U Pečuhu također djeluju značajne institucije Hrvata u Mađarskoj: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski klub "August Šenoa" i Hrvatsko kazalište, koje je jedino profesionalno hrvatsko kazalište izvan Hrvatske.

U Mađarskoj djeluju brojne hrvatske udruge, knjižnice, klubovi, kulturno-umjetnička društva, pjevački zborovi i tamburaški sastavi. U mjestu Prisika djeluje Muzej sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj.

 

U Mađarskoj djeluju 4 hrvatska vrtića (Budimpešta, Pečuh, Santovo i Sambotel) i 30-ak hrvatskih skupina u mađarskim vrtićima u 7 županija; 4  hrvatske osnovne škole (Budimpešta, Pečuh, Santovo i Sambotel od 2017. godine), 4 dvojezične osnovne škole (Martinci, Petrovo Selo, Bizonja i Koljnof); 2 hrvatske gimnazije (Budimpešta i Pečuh), a u 40-tak škola hrvatski se jezik predaje kao predmet.

Hrvatski jezik može se studirati na: Filozofskom fakultetu Sveučilišta "Janus Panonius" u Pečuhu, Sveučilištu „Eötvős Loránd“ (ELTE) u Budimpešti, na Sveučilištu u Sambotelu te u Baji na Institutu za narodnosne i strane jezike Visoke škole „Jozsef Eötvős“.


Hrvatska državna samouprava i Savez Hrvata u Mađarskoj osnovali su 1999. godine „Croaticu“, neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost, sa sjedištem u Budimpešti, čime su Hrvati postali prva manjina u Mađarskoj koja ima svoju izdavačku kuću. Temelj izdavačkog programa „Croatice“ je tiskanje udžbenika, časopisa, književnih djela hrvatskih književnika, zbornika radova, i drugih publikacija. „Croatica“ je  2005. godine utemeljila internetski Radio Croaticu, a u pripremi je i Internet televizija. U Pečuhu djeluju Hrvatska redakcija Mađarskog radija te Hrvatska redakcija Mađarske televizije, koje pripremaju emisije na hrvatskom jeziku. Hrvatska državna samouprava i Savez Hrvata u Mađarskoj zajednički izdaju tjednik "Hrvatski glasnik", dok HDS izdaje još i "Hrvatski kalendar" te tromjesečnik "Bilten" (njihovo službeno glasilo). Hrvatski znanstveni zavod, Hrvatsko kazalište i druge hrvatske institucije te mjesne manjinske samouprave, također se povremeno bave izdavaštvom.


Na području vjerskog života nedovoljan je broj hrvatskih svećenika. Mise na hrvatskom jeziku stalno služi desetak stalnih svećenika i nekoliko njih povremeno.Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati