REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

 • Hrvatska manjina u Talijanskoj Republici

  Mundimitar-jedno od tri sela,uz San Felice del Molise i Acquaviva Collecroce, u kojima je lokalni govor hrvatski, foto: Gabriele Romagnoli

 • Hrvatska manjina u Talijanskoj Republici
 • Hrvatska manjina u Talijanskoj Republici

  Ulica Sv Lucije, Mundimitar, foto: Gabriele Romagnoli

 • Hrvatska manjina u Talijanskoj Republici

  Crkva sv. Lucije; pripovijeda se, da su dolazeći u Italiju, jednog petka u mjesecu svibnju, Hrvati sa sobom nosili drveni kip sv. Luce

 • Hrvatska manjina u Talijanskoj Republici

Hrvatska manjina u Talijanskoj Republici


Brojčano stanje Hrvata u status manjine u Italiji i njihovo doseljavanje

Hrvati u talijanskoj regiji Molise žive već stoljećima, doselivši se tamo tijekom 15. i 16. stoljeća u bijegu pred Turcima. Nažalost, njihov broj se iz godine u godinu smanjuje. Danas moliški Hrvati žive samo još u tri mjesta u kojima čine većinsko stanovništvo. Prema podacima Centralnog statističkog instituta (ISTAT) u moliškoj provinciji Campobasso 2011. godine živjela su 1.822 Hrvata (2001. godine živjelo ih je 2.081), i to u Kruču (AcquavivaCollecroce) 674, Mundimitru (Montemitro) 454 te u Filiću (San Felice) 694. Radi se o najmanjoj priznatoj jezičnoj manjini u Italiji.
Velika skupina Hrvata živi u sjeveroistočnom dijelu Italije, u regijama Friuli Venezia-Giulia i Veneto te Lombardia i Marche. Procjenjuje se da  tamo živi oko 60.000 ljudi hrvatskog porijekla, koji su znatnim dijelom hrvatsko ekonomsko iseljeništvo. Međutim, regiju Furlanija-Julijska krajina/ Friuli Venezia-Giulia Hrvati naseljavaju već stoljećima te u posljednjih 15-tak godina nastoje ostvariti status „jezične manjine“, koji je  predviđen Zakonom o normama zaštite povijesnih jezičnih manjina.
Pitanje statusa manjina, kako talijanske u Hrvatskoj, tako i hrvatske u Italiji, bitan je segment ukupnih bilateralnih odnosa dviju država.

Status              Talijanski Ustav ne poznaje pojam nacionalne manjine, već jamči samo zaštitu jezičnih manjina (članak 6). U cilju bolje zaštite hrvatske manjine u Italiji, odnosno talijanske manjine u Hrvatskoj, 5. studenoga 1996. godine u Zagrebu je potpisan Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o zaštiti manjina. Temeljem navedenog ugovora (članak 8.) Italija je izričito priznala, kao autohtonu, hrvatsku manjinu u regiji Molise. Na taj način Hrvati u regiji Molise su prvi puta službeno priznati kao manjina. Ugovor hrvatskoj manjini jamči slobodno izražavanje kulturnog identiteta i nasljeđa, uporabu materinskog jezika u privatnom i javnom životu te osnivanje vlastitih kulturnih ustanova i udruga.
Jednako tako, Hrvati, čija je nazočnost posebno utvrđena u sjeveroistočnoj regiji  Furlaniji-Julijskoj krajini/Friuli Venezia-Giulia, kao i činjenici da ispunjavaju sve pretpostavke sukladno talijanskoj legislativi i odgovarajućim međunarodnim dokumentima, u posljednjih 15-ak godina nastoje ostvariti status „jezične manjine“, koji je  predviđen Zakonom o normama zaštite povijesnih jezičnih manjina. Pozitivan pomak po tom pitanju napravljen je u proljeće 2015., kada je senator Aldo Di Biagio predao zahtjev za priznanje hrvatske jezične manjine u pokrajini Furlanija-Julijska krajina Ustavnoj komisiji Senata, no po ovom pitanju odluka još uvijek nije donesena.  
U Zagrebu je 16. listopada 2008. godine potpisan Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja. Ovim ugovorom se postavio okvir za rješavanje određenih bilateralnih pitanja vezanih i uz status manjina te je 2015. godine potpisan Izvršni program suradnje u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za  godine 2015.-2019.
Ne postoje organizirane političke stranke Hrvata u Italiji, niti predstavnik hrvatske manjine u talijanskom Parlamentu.

Udruge, izdavaštvo i mediji U regiji Molise djeluje Savez kulturnih udruga moliških Hrvata (Savez je član Saveza hrvatskih zajednica u Italiji),  u čijem su sastavu: Kulturna udruga hrvatske zajednice Molise "Luigi Zara", Filić; Zaklada „Agostina Piccoli“, Mundimitar; Udruga „Naš život“, Kruč i Udruga „Naš grad“, Filić. U Moliseu također djeluju udruge koje nisu članice Saveza, a to su: Udruga „Jedna musika“, Kruč; Sportska udruga „Isola Croata –Hrvatski otok u Moliseu“, Kruč; Udruga „Na našo“, Mundimitar; Udruga „Naš jezik“, Kruč te  mladi muzički sastav iz Mundimitra „KroaTarantata“.
Zaklada„Agostina Piccoli“ izdaje dvojezični časopis „Riča živa/Parola viva“.
U Italiji nema radiotelevizijskih emisija na hrvatskom jeziku.

Obrazovanje  U mjestima s hrvatskom manjinom u regiji Molise djeluje dječji vrtić, te osnovna i niža srednja škola, a hrvatski jezik se uči u okviru redovne nastave (1 sat tjedno) i to kao drugi jezik. Nastava  u šk.god. 2016./2017. odvija se jedino u Kruču,  dok se do šk.god. 2014./2015. odvijala u tri područne škole u Kruču, Mundimitru i Filiću. Međutim, zbog malog broja učenika, nastava se u Mundimitru i Filiću za sada više ne održava. Nastavu u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske na području Molizea trenutno održava jedna učiteljica. 

Razmjenski lektorati hrvatskog jezika i književnosti u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH djeluju na sveučilištima u Padovi, Firenzi i Rimu, dok u Bariju, Napulju, Pescari, Trstu, Udinama i Veneciji djeluju lektorati hrvatskog jezika i književnosti koji nisu u nadležnosti MZO-a.


  Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati