REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatska manjina u Češkoj Republici

    Slika iz života Moravskih Hrvata autora Othmara Ružičke

  • Hrvatska manjina u Češkoj Republici

    Hrvatski dom u Jerišovki

  • Hrvatska manjina u Češkoj Republici

Hrvatska manjina u Češkoj Republici


  

Hrvati su se doselili u Češku, na područje Južne Moravske, tijekom 16. stoljeća. Do sredine 20. stoljeća moravski Hrvati su sačuvali svoj nacionalni identitet u tri sela Jevišovka, Dobro Polje i Nova Prerava. 

Procjenjuje se da u Češkoj Republici živi do 2000 Hrvata i njihovih potomaka. Prema posljednjem popisu Češke Republike iz 2011. godine, ukupan broj građana koji su se izjasnili pripadnicima hrvatskog naroda bio je 1.448; od tog broja, 1.134 osobe navele su pripadnost isključivo hrvatskom narodu, dok je preostalih 314 osoba navelo dvojnu, hrvatsku i češku narodnost, što je dopušteno po pozitivnim propisima Češke Republike.

Hrvati su priznati kao nacionalna manjina nakon demokratskih promjena u Čehoslovačkoj 1989. godine. Danas se u službenim statističkim podacima Hrvati vode u rubrici "ostali“.

Vlada Češke Republike je 2001. godine donijela Zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina kojim se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina i nadležnost upravnih i samoupravnih tijela u odnosu s njima. Zakon propisuje da su pripadnici nacionalnih manjina članovi Savjeta Vlade za nacionalne manjine, u što su uključeni i predstavnici hrvatske manjine.

Republika Hrvatska i Češka Republika nemaju sklopljen Sporazum o zaštiti nacionalnih manjina.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnik hrvatske manjine iz Češke Republike u ovom 2. sazivu Savjeta je Josef Leisser.

Hrvati u Češkoj imaju registrirane dvije udruge: Udrugu građana hrvatske narodnosti u Češkoj Republici i Udrugu građana hrvatske narodnosti Češke i Moravske. U Pragu djeluje Češko-hrvatsko društvo prijateljstva.

U Jevišovki je 2008. godine pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske otvoren Hrvatski dom – Memorijalno-dokumentacijski centar Hrvata Južne Moravske.

Svake prve nedjelje u rujnu, održavaju se u Jevišovki Dani hrvatske kulture – Kiritof.

U Češkoj je 1998. godine otvorena Katedra kroatistike na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu i Filozofskog fakulteta Massarykovog sveučilišta u Brnu te lektorat hrvatskog jezika i književnosti. Nema organizirane nastave hrvatskoga jezika i kulture.

Hrvatska manjinska zajednica u Češkoj nema svećenika koji bi misu služio na hrvatskom jeziku. Povremeno mise na hrvatskom jeziku služe gostujući svećenici gradišćanskih Hrvata iz Austrije.Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati