REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatska manjina u Republici Češkoj

    Slika iz života Moravskih Hrvata autora Othmara Ružičke

  • Hrvatska manjina u Republici Češkoj

    Hrvatski dom u Jerišovki

  • Hrvatska manjina u Republici Češkoj

Hrvatska manjina u Republici Češkoj


U Češku (na područje Južne Moravske) Hrvati su se doselili tijekom 16. st. Do sredine 20. st. moravski Hrvati su sačuvali svoj nacionalni identitet u tri sela Jevišovka/Frielištof, Dobro Polje i Nova Prerava. Od 1918. godine žive u odvojenim državama i u različitim političkim sustavima. Tu su živjeli zajedno s njemačkom manjinom. Nakon II svjetskog rata Nijemci su protjerani iz cijele tadašnje Čehoslovačke, tzv. Benešovim dekretima, a Hrvati su također prisilno raseljeni u 118 sela sjeverne Češke (1946./47. i 1948. do 1950.) te im je oduzeta sva imovina. 

Nakon 1989. godine, članovi hrvatske zajednice se počinju okupljati te su 1991. godine registrirali udrugu Udruga građana hrvatske nacionalnosti. Svake prve nedjelje u rujnu (od 1991.godine) u Jevišovki slave Dan hrvatske kulture, uz misu na hrvatskom jeziku, posjet groblju, te održavanje  kulturnog programa.

 
Hrvatski kulturni dan u Jevišovki 1999. godine bio je značajan jer se Petr Uhl, tadašnji opunomoćenik Vlade ČR za ljudska prava i predsjednik Savjeta Vlade za narodnosti, ispričao moravskim Hrvatima zbog postupka i nepravednih progona.
Predstavnici hrvatske manjine drže da su isprikom dobili moralnu zadovoljštinu, ali smatraju da nepravda nije ispravljena, sve dok se ne riješe njihovi zahtjevi za povrat oduzete imovine.


 
Status

Prema češkom popisu stanovništva iz 2001. godine, u Češkoj živi 1.585 Hrvata. Hrvati su priznati kao nacionalna manjina nakon demokratskih promjena u Čehoslovačkoj 1989. godine. Danas se u češkoj statistici Hrvati vode u rubrici "ostali". Ustav Češke Republike iz 1993.g. spominje zaštitu svih nacionalnih manjina koje žive u Češkoj Republici.
Češka je Vlada 1994. donijela Uredbu o potpori svim nacionalnim manjinama u njihovim nastojanjima da očuvaju kulturu i identitet te razvijaju informativnu i izdavačku djelatnost. 
U Češkoj je 2001. godine donesen Zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina kojim se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina i nadležnost upravnih i samoupravnih tijela u odnosu s njima. Zakon propisuje da će pripadnici nacionalnih manjina biti članovi Savjeta Vlade za nacionalne manjine. Članovi Savjeta birat će se posebnim Statutom. Republika Hrvatska i Češka Republika nemaju sklopljen Sporazum o zaštiti nacionalnih manjina.


Udruge, izdavaštvo i mediji

Hrvati u Češkoj imaju registrirane dvije udruge: Udrugu građana hrvatske narodnosti u Češkoj Republici i Udrugu građana hrvatske narodnosti Češke i Moravske. U Pragu djeluje Češko-hrvatsko društvo prijateljstva.
U Jevišovki je 5. prosinca 2008. godine pod pokroviteljstvom Vlade RH otvoren Hrvatski dom -Memorijalno-dokumentacijski centar Hrvata Južne Moravske.
 

Obrazovanje
U Češkoj je 1998. godine otvorena Katedra kroatistike na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu i Filozofskog fakulteta Massarykovog sveučilišta u Brnu te lektorat hrvatskog jezika i književnosti. Nema škola u kojima je hrvatski nastavni jezik.
Putem hrvatskog Veleposlanstva u Pragu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 2007.g. uputilo donaciju knjiga na hrvatskom jeziku za studente kroatistike u Pragu i Brnu. 

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati