REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatska manjina u Crnoj Gori

    Točno u ponoć, 1.srpnja 2013., kada je Republika Hrvatska i formalno postala članica Europske unije, oglasila su se zvona kotorske bazilike-katedrale sv. Tripuna i drugih crkava drevne Kotorske biskupije.

  • Hrvatska manjina u Crnoj Gori
  • Hrvatska manjina u Crnoj Gori

Hrvatska manjina u Crnoj Gori


Hrvati u Crnoj Gori žive duž obale u povijesnoj hrvatskoj regiji Boki Kotorskoj. Kao i Hrvati u Srijemu dio su hrvatskog etničkog prostora koji je povijesnim prilikama odvojen od matičnog naroda. Najviše Hrvata živi u Tivtu, Kotoru, Herceg Novom, Budvi i Baru. Položaj Hrvata u Crnoj Gori znatno se popravio uspostavom hrvatske države. Republika Hrvatska je doprinijela poboljšanju statusa svoje manjine te je početkom siječnja 2000. godine otvorila Generalni konzulat Republike Hrvatske u Crnoj Gori. Taj čin u sebi sadrži moralno, političko, gospodarsko, socijalno i kulturno značenje. Konzulat ima i snažno psihološko značenje za Hrvate u Boki jer na svojevrstan način predstavlja skrb i potporu matične domovine. Prema posljednjem popisu stanovništva provedenom 2011. godine, u Crnoj Gori živi 6.021 Hrvata. Na temelju crkvenih podataka predviđa se da u Crnoj Gori živi najmanje 10.000 Hrvata.

Status

Hrvati u Crnoj Gori imaju priznat status nacionalne manjine. Kao novi korak u izgradnji još čvršćih i intenzivnijih odnosa, Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj potpisan je 14. siječnja 2009. godine u Zagrebu te je stupio na snagu 5. svibnja 2011. godine. Potpisivanjem navedenog Sporazuma osigurava se kvalitetno ostvarivanje svih manjinskih prava Hrvata u Crnoj Gori i Crnogoraca u Republici Hrvatskoj.

Udruge, izdavaštvo i mediji

Uz Hrvatsko građansko društvo Crne Gore (www.hrvati.me) i Dux Croatorum djeluje još oko 5 udruga s hrvatskim predznakom, svima je zajednički cilj - zaštita i ostvarivanje svih prava koja Hrvatima kao autohtonoj manjini pripadaju sukladno međunarodnim dokumentima i demokratskim standardima. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore izdaje časopis „Hrvatski glasnik“. U interesu očuvanja identiteta, promoviranja povijesti i kulturne baštine Hrvata u Crnoj Gori Hrvatska krovna zajednica – Dux Croatorum osnovala je „Radio Dux“ jedini manjinski radio u Crnoj Gori (www.radiodux.me).

Hrvatska građanska inicijativa (www.hgi.co.me) prerasla je u političku stranku 24. svibnja 2003. godine, kada je održan Osnivački odbor HGI. To je prva politička stranka s hrvatskim nacionalnim predznakom, koja se u Crnoj Gori pojavljuje nakon 65 godina. Na Saboru je nazočilo 76 osnivača. Na zadnjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, Hrvati imaju predstavnika u crnogorskom parlamentui u novoj Vladi Crne Gore ministricu bez portfelja iz Hrvatske građanske inicijative.

Hrvatsko nacionalno vijeće u Crnoj Gori (www.hnv.cg.me)

Na prvoj sjednici Vijeća, koja je održana 30. siječnja 2008. godine u Tivtu, izabrani su koordinatori koji će rukovoditi radom Vijeća do izbora tijela Vijeća. Hrvatsko nacionalno vijeće, nakon usvajanja statuta 21. travnja 2008. godine, izabralo je sva tijela Vijeća koja su predviđena. Od 17 članova Vijeća bilo je nazočnih 16, koji su tajnim glasovanjem izabrali predsjednika, dopredsjednika i tajnicu Vijeća. Ciljevi vijeća su: zaštita prava i promoviranje interesa hrvatske nacionalne manjine na prostoru Crne Gore.

Obrazovanje

U Crnoj Gori službeni jezik je crnogorski jezik, ćirilično i latinično pismo su ravnopravni. Po Ustavu Crne Gore u službenoj upotrebi je i hrvatski jezik. Od 2004. godine u Kotoru i Tivtu izvodi se hrvatska dopunska nastava. Dopunska nastava hrvatskog jezika i kulture, po programu Ministarstva znanosti, prosvjete i sporta Republike Hrvatske izvodi se još uvijek izvaninstitucionalno, ali se održava u prostorijama osnovnih škola u Tivtu i Kotoru. Školsku godinu 2012/13 polazi oko 50 učenik. Djelomični razlog tako nepovoljnoj situaciji nalazi se u nedovoljnom angažmanu hrvatskih udruga, ali i preopterećenosti djece školskim programom i izvannastavnim aktivnostima. Formiranje novog školskog odbora, u koji su uz predstavnike roditelja, ušli i predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća te Hrvatskog građanskog društva, trebalo bi pripomoći revitalizaciji tog iznimno značajnog projekta.


Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati