REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kontakti | Mapa weba | English

Kontakti | English

  • Hrvatska manjina na Kosovu

    Napušteno selo, rijetke kuće Hrvata su naseljene, ostale su devastirane

  • Hrvatska manjina na Kosovu

    Letnički kraj i Šar planina

  • Hrvatska manjina na Kosovu

    Crkva u Letnici jedna je od ljepših građevina na Kosovu i poznato mjesto hodočašća, svetište Majke Božje Letničke

Hrvatska manjina na KosovuHrvatska nacionalna manjina na Kosovu malobrojna je i iz godine u godinu je u sve težoj situaciji. Iako su Hrvati stara manjina na Kosovu (Župa sv. Nikole u Janjevu stara je preko 700 godina) sada ih je u ukupnom broju kosovskog stanovništva 0,017%. Brojno stanje Hrvata u Janjevu i Letnici može se precizno utvrditi s obzirom na to da se radio o populaciji katolika, praktičnih vjernika, koji poštuju praksu blagoslova kuća iza Nove godine. U Janjevu obitava 300 Hrvata, dok ih je u Letnici 50 (zadnji popis na kojeg su se odazvali Hrvati bio je 1991. godine, tada ih je bilo na cijelom Kosovu oko 8.800). Nekoliko osoba hrvatske nacionalnosti nalazi se i u gradovima, no oni su izuzetak. U Janjevu je situacija malo bolja radi mlađeg naraštaja jedinog hrvatskog svećenika, koji brine o preostalim Hrvatima. Sve se u Janjevu događa oko i u Župnom uredu. Samo Janjevo dalo je dvadesetak svećenika i isto toliko časnih sestara ali oni su svi u Republici Hrvatskoj i po svijetu. I u Janjevu i u Letnici nezaposlenost je glavni problem, a u Republiku Hrvatsku nisu otišli (izbjegli) samo oni koji nemaju nikoga u Republici Hrvatskoj.
 
 
Status
Skupština Republike Kosova je 8. prosinca 2011. godine usvojila amandmane na Zakon o promoviranju prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo u kojem su Hrvati i Crnogorci eksplicite dobili službeni status manjine. Službenim priznanjem statusa manjine Hrvati na Kosovu stječu institucionalnu zaštitu i pravo zapošljavanja u sklopu manjinskih kvota u lokalnim i državnim institucijama.
 
 
Udruge, izdavaštvo i mediji
Osnovana je 2010. godine jedina hrvatska nevladina udruga – „Hrvatska udruga sv. Nikola Janjevo“.
 
 
Obrazovanje
Neka jezična ili druga manjinska prava teško je u ovom trenutku uopće analizirati. Primjerice, škola u Janjevu vezana je nastavom na srpskom programu.

Kontakt


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

E: press@hrvatiizvanrh.hr
E: ured@hrvatiizvanrh.hr

Radno vrijeme Državnog ureda:
od ponedjeljka do petka
od 8:30 do 16:30 sati

Uredovno radno vrijeme:
za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka
od 9:00 do 15:00 sati